more...


  • WARNHOLZ Immobilien GmbH

Informacje prawne

Informacje dotyczące firmy

WARNHOLZ Immobilien GmbH
Dyrektor zarządzający: Karl-Heinz Warnholz

Treptower Straße 143
22147 Hamburg-Rahlstedt

Niemcy
Nr tel. +49 (0)40 - 647 51 24

Faks +49 (0)40 - 647 01 68

Odpowiedzialne władze handlowe:
Freie und Hansestadt Hamburg
Urząd Okręgowy w Wandsbeku
Wydział ds. Ekonomii i Porządku Publicznego
Siedziba: Hammer Straße 36
22041 Hamburg-Wandsbek

Niemcy

Pozwolenie na mocy § 34 c para. 1 Ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej (Gewerbeordnung) z dnia 6 grudnia 1994 r.

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Hamburgu – numer rejestracyjny HRB 59 099

Nr płatnika VAT: DE 172864199

Informacje prawne

Zawartość strony internetowej

Firma WARNHOLZ Immobilien GmbH nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udzielonych informacji. Wszelkie roszczenia względem firmy WARNHOLZ Immobilien GmbH z tytułu odpowiedzialności, które odnoszą się do szkód materialnych lub niematerialnych powstałych na skutek korzystania lub nieskorzystania z podanych informacji i/lub wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji są wykluczone, o ile firma WARNHOLZ Immobilien GmbH nie dopuściła się rażącego niedbalstwa lub nie ponosi winy umyślnej.

Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Firma WARNHOLZ Immobilien GmbH wyraźnie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, poprawek lub usuwania materiałów, jak również trwałego lub tymczasowego zawieszania dostępu do określonych części strony lub pełnej oferty bez jakiegokolwiek powiadomienia.

Uwagi dotyczące linków zewnętrznych

Jako dostawca treści, firma WARNHOLZ Immobilien GmbH jest w świetle prawa odpowiedzialna za „posiadaną na własność zawartość” strony internetowej, którą firma WARNHOLZ Immobilien GmbH udostępnia.

Niniejsza strona internetowa zawiera linki do treści udostępnionych przez innych dostawców. Firma WARNHOLZ Immobilien GmbH jest odpowiedzialna za zewnętrzne treści wyłącznie, gdy jest świadoma ich zawartości (np. zawartości niezgodnej z prawem) i zapobieganie korzystania z tej zawartości jest technicznie możliwe oraz racjonalne.

Pomimo to linki są „żywymi” (dynamicznymi) źródłami odniesień i chociaż firma WARNHOLZ Immobilien GmbH dokonuje weryfikacji w momencie załączenia linka sprawdzając, czy zawartość nie stanowi powodu pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej lub karnej, to firma WARNHOLZ Immobilien GmbH nie jest zobowiązana do nieustannego monitorowania, czy zawartość strony, do której odsyła link umieszczony na stronie firmy WARNHOLZ Immobilien GmbH nie została zmieniona w sposób, który może prowadzić do poniesienia odpowiedzialności. Firma WARNHOLZ Immobilien GmbH może usunąć link do danej oferty jedynie, jeśli czynność ta jest technicznie możliwa i racjonalna oraz wtedy, gdy firma WARNHOLZ Immobilien GmbH ustali lub zostanie poinformowana o fakcie, iż dana oferta, do której został podany link, pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną. Na możliwości techniczne oraz racjonalność nie wpływa fakt, iż po usunięciu linka ze strony głównej firmy WARNHOLZ Immobilien GmbH niezgodne z prawem treści mogą być nadal dostępne za pośrednictwem innych serwerów.

Przechowywanie danych dostępowych

Dane dostępowe są zapisywane po otrzymaniu żądania pobrania pliku ze strony firmy WARNHOLZ Immobilien GmbH. Każdy zestaw danych składa się z(e):

· strony, z której otrzymano żądanie pobrania pliku

· nazwy pliku

· daty i godziny wysłania żądania

· ilości przesłanych danych

· statusu dostępu (plik został przesłany, plik nie został odnaleziony itp.)

· opisu rodzaju użytej przeglądarki internetowej

· nazwy domeny wysyłającej żądanie

Przechowywane dane są wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych; informacje te (nawet jeśli tylko częściowe) nie zostaną przekazane pomiotom trzecim.

Dane osobowe

Niniejsza strona umożliwia firmie WARNHOLZ Immobilien GmbH uzyskiwanie danych osobowych użytkowników. „Dane osobowe” to informacje, które mogą być wykorzystane do ustalenia tożsamości użytkownika. Dane te zawierają informacje takie jak imię i nazwisko, adres, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres mailowy.

W związku z wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z § 33 Ustawy niemieckiego rządu federalnego o ochronie danych osobowych (BDSG) informujemy, że dane osobowe są przechowywane i/lub przekazywane zgodnie ze stosownymi postanowieniami Ustawy.

Ponadto dane osobowe są traktowane w sposób całkowicie poufny i są przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku uzyskania odpowiedniego pozwolenia.

Wyraźnie informujemy, że ze względu na obecny stan technologii, ochrona danych osobowych nie może być całkowicie zagwarantowana w otwartych sieciach takich jak internet.

Cenimy zaufanie jakie okazują nam nasi klienci i dokładamy wszelkich starań, aby zwiększyć ochronę danych osobowych. W przypadku jakiekolwiek pytań, proszę kontaktować się z nami bezpośrednio pod adresem info@warnholz-immobilien.de

Prawa autorskie oraz prawo znaków handlowych

Firma WARNHOLZ Immobilien GmbH dokłada wszelkich starań w celu przestrzegania praw autorskich obejmujących wykorzystywane pliki graficzne, audio, wideo oraz tekstowe, używania samodzielnie opracowanych plików graficznych, audio, wideo oraz tekstowych, bądź korzystania z nielicencjonowanych plików graficznych, audio, wideo oraz tekstowych.

Wszystkie marki oraz znaki handlowe zamieszczone na niniejszej stronie oraz ewentualnie chronione prawami podmiotów trzecich są objęte postanowieniami obowiązującego aktualnie prawa znaków handlowych oraz prawami własności należących do zarejestrowanego właściciela. Na podstawie jedynie zwykłego wymienienia nie należy zakładać, że znak towarowy nie jest chroniony przez prawa podmiotów trzecich!

Prawa autorskie obejmujące materiały stworzone przez firmę WARNHOLZ Immobilien GmbH należą wyłącznie do tej firmy. Powielanie lub wykorzystywanie plików graficznych, audio, wideo lub tekstowych w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez wyraźnej zgody firmy WARNHOLZ Immobilien GmbH jest zabronione.

Prawomocność

Jeżeli elementy lub poszczególne sformułowania zawarte w niniejszym tekście nie są zgodne, stały się niezgodne, bądź są tylko częściowo zgodne z obowiązującym stanem prawnym, nie powoduje to naruszenia ważności pozostałych części dokumentu.